Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιεύεται η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων μέχρι 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη με επαναληπτική ημερομηνία την επομένη ημέρα. 

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.