Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία, από 1-9-2020 έως και 31-08-2022, θα επαναπροκηρυχθούν και θα διεξαχθούν, όπως ορίζουν οι νόμοι 4690/2020 άρθρο 72 παρ. 2 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-5-2020) και 4692/2020 άρθρα 97 παρ. 1,2,3,4 και 114 παρ. 2 (ΦΕΚ 111/Α΄/12-6-2020).
Κατά συνέπεια η Προκήρυξη με αριθμ. Πρωτ. 439/29-5-2020 δεν ισχύει και κάθε διενεργηθείσα πράξη, σύμφωνα με αυτή, δεν έχει πλέον έννομο αποτέλεσμα.
Παρακαλείσθε να αναμείνετε τη νέα προκήρυξη.

 Με εκτίμηση

Ο Κοσμήτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο.