Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιεύεται η ορθή επανάληψη της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 13.00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη με επαναληπτική ημερομηνία την επομένη ημέρα.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.