Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιεύεται η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 13.00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη με επαναληπτική ημερομηνία την επομένη ημέρα.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.