Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννη Δάλλα

ΨΗΦΙΣΜΑ


Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο του Ιωάννη Δάλλα, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Κοσμητεία συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και, αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, το αδούλωτο δημοκρατικό φρόνημα και τη συμβολή του στα ελληνικά γράμματα με το σπουδαίο ποιητικό και συγγραφικό έργο του αποφάσισε να εκφράσει στην οικογένειά του τα θερμά συλλυπητήριά της και να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Ιωάννινα, 25-2-2020


Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής