Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Παρακαλούμε δείτε συνημμένες τις ευχές του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή, κ. Ιωάννη Ε. Τζαμτζή.