ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΠΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο της Βασιλικής Παππά, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, την επιστημονική προσφορά της εκλιπούσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν γένει στον Ακαδημαϊκό Κόσμο, αποφάσισε να εκφράσει στην οικογένειά της τα θερμά συλλυπητήριά της και να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Ιωάννινα, 26-11-2019
Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής