ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Μετά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 6ης Νοεμβρίου 2019, για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διετή θητεία, ήτοι έως και 31 Αυγούστου 2021, εξελέγη Πρόεδρος η κ. Γκόλφω Μαγγίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας.