ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την εκλογική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου 2019, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής με τριετή θητεία, ήτοι έως και 31 Αυγούστου 2022, εξελέγη Κοσμήτορας ο κ. Ιωάννης Τζαμτζής, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.