ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για τις υποψηφιότητες του αξιώματος του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής.