Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Πρόσκληση σε Τελετή Αναγόρευσης του κ. Laurent Pernot σε Επίτιμο Διδάκτορα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης,
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Τελετή Αναγόρευσης
του κ. Laurent Pernot
Aκαδημαϊκού και Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου
σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 και ώρα 12.30,
στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Προσέλευση έως τις 12.15
________________________________________

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη
Έπαινος του Τιμωμένου από την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας Καθηγήτρια κ. Ελένη Χουλιαρά-Ράιου
Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από την Πρόεδρο του Τμήματος
Φιλολογίας Καθηγήτρια κ. Ελένη Χουλιαρά-Ράιου
Περιένδυση του Τιμωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής
Σχολής Καθηγητή κ. Ιωάννη Α. Πρελορέντζο
Επίδοση των τίτλων από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη
Ομιλία του Τιμωμένου με θέμα: L’histoire de la rhétorique greque antique: actualité de la recherche et nouvelles perspectives*
(Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής ρητορικής: ερευνητική επικαιρότητα και νέες προοπτικές)
Μουσικό Πρόγραμμα από μέλη της Καμεράτα, Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων