Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HARVARD

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωση - πρόσκλησης (8-1-2019), σας ενημερώνουμε ότι υποψήφιοι/ες για τις εν λόγω ερευνητικές υποτροφίες,  στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη – Ανθρωπιστικές Σπουδές (CHS - CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2019), ορίζονται με νεώτερη απόφαση: (α) μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες του λέκτορος και του επίκουρου καθηγητή, (β) Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ("ΕΔΙΠ") και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ("ΕΕΠ"), με προϋπόθεση την κατοχή διδακτορικού τίτλου. Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και καταληκτική ημερομηνία είναι η 17 Φεβρουαρίου 2019.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμο: https://chs.harvard.edu/chsccsfellowships