Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή Αντωνίου Ζώη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο του Αντωνίου Ζώη, διακεκριμένου προϊστοριολόγου και επιφανούς εκπροσώπου της Μινωϊκής Αρχαιολογίας, ο οποίος υπηρέτησε ως Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή και εν συνεχεία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, την επιστημονική  προσφορά του εκλιπόντος στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εν γένει στον Ακαδημαϊκό Κόσμο, αποφάσισε να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 04-05-2018

Ο Κοσμήτωρ

Πρελορέντζος Ιωάννης
Καθηγητής