Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επαναληπτικής διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επαναληπτικής διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Απο την εφορευτική επιτροπή

διενέργειας των εκλογών