Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.T.E.P. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή

Διενέργειας των Εκλογών