Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π στην Φιλοσοφική Σχολή

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π στην Φιλοσοφική Σχολή.

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή

Διενέργειας των Εκλογών