Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Φιλοσοφική Σχολή

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π, στην Φιλοσοφική Σχολή

 

Δείτε τo συνημμένο αρχείο

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή

διενέργειας των εκλογών