Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τους Τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και χορηγεί πτυχία των τριών ειδικεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας: http://ppp.uoi.gr/