Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τους Τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και χορηγεί πτυχία των τριών ειδικεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας: http://ppp.uoi.gr/