Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. για την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π, στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Δείτε τo συνημμένο αρχείο

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή

διενέργειας των εκλογών