Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Απο την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας εκλογών

του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας