Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

 Απο την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας εκλογών

του Τομέα Παιδαγωγικής

του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας