-15ο διεθνές συνέδριο για την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Σπουδών για την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (CIERGA), διοργανώνει το 15ο διεθνές συνέδριο για την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (1-4 Οκτωβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας») με θέμα: «Ο φυτικός κόσμος στις θρησκευτικές αναπαραστάσεις και πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων».