-Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: "Ταυτότητες της Ιστορικής Γεωγραφίας". Κύριο

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωροχρονικών Δεδομένων (ΕΑΧΧ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας καλούν στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώνουν με τίτλο:

"Ταυτότητες της Ιστορικής Γεωγραφίας"

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων