-Επιτιμοποίηση Άδωνι Κύρου

Έπειτα από εισήγηση του Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. Ιωάννη Λώλου, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίστηκε η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του διακεκριμένου δημοσιογράφου, ερευνητή, συγγραφέα και συλλέκτη κ. Άδωνι Κύρου.

Η Τελετή αναγόρευσης  πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2015 στην αίθουσα "Γ. Μυλωνάς" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.